Palvelut

Palveluja, joiden lähtökohtana on kokonaisvaltainen hyvinvointi

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. (Story, Suomen työnohjaajat ry.) Oma tapani tehdä työnohjausta liittyy läheisesti luontoon ja luonnon tutkitusti hyvää tekevään tukeen.

Luonnossa tapahtuva opastaminen tai ohjaus on toimintaa, jossa esimerkiksi eräopas tai luonto-ohjaaja työskentelee asiakasryhmien ohjaajana erilaisissa luontoaktiviteeteissa. Opas järjestää ohjelmapalveluita sekä erilaisia luonnossa toteutettavia toimintoja, kuten vaelluksia ja retkiä. Ammattilainen jakaa elävästi tietoa luonnosta, kulttuurista, ilmiöistä ja paikallisesta kulttuurista sekä osaa kulkea ja toimia sujuvasti maastossa. (Viherympäristöliitto) Eräoppaana työskentelen niin ryhmien kuin yksilöidenkin kanssa.

Tarjoamani palvelut pohjautuvat monialaiseen osaamiseeni. Kurkistamalla koulutuksiini (CV) ja työkokemuksiini huomaat, miksi minun on mahdollista tehdä työtä yrittäjänä laajalla spektrillä.

Olen ottanut kaikkia asiakkaitani varten vastuuvakuutuksen. Asiakkaan työaikana tehtävässä työnohjauksessa ensisijainen vakuutus on työnantajan ottama vakuutus.